top of page
  • Obrázek autoraLucie Tongelová

Jak získat výjimku z Vyhlášky o nočním klidu?

Pokud máte v plánu organizovat rušnější event do noci, měli byste také myslet na získání výjimky z Vyhlášky o nočním klidu. Může se totiž stát, že bez ní se za vámi staví policie a bude řešit přestupek. A to určitě není příjemná věc. Jak ji tedy získat a co je k tomu třeba?

Co to je noční klid?

Za období nočního klidu zákon považuje dobu mezi 22 a 6 hodinou ranní. Termín “noční klid” není nijak konkrétně určený, ale obecně je to pokojný stav, který dovoluje společnosti poklidné a spořádané soužití. To ale neznamená, že se v této době nemohou konat rodinné oslavy a další akce, je třeba ale mít na paměti, že nesmí narušovat tento klid.


Co se stane, pokud jej nebudu dodržovat?

Obvykle přijede policie, která na nedodržování klidu upozorní. Pokud na toto upozornění není brán ohled, policie dorazí znovu a může začít pokutovat. Výše přestupku a pokuty se měří na základě decibelů, které převyšují povolený limit. Výše pokuty se pohybuje v řádu desítek tisíc, podle velikosti a typu akce a naměřených decibelů.


Kdo je zodpovědný za regulaci nočního klidu?

Ano, je to vaše obec. Ta má právo (ale ne povinnost) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které může regulovat období nočního klidu. Může jej tedy zkrátit (např. od 2:00 do 6:00), nebo jej úplně zrušit.


Které události mohou zažádat o tuto regulaci?


žena užívající si vánoční atmosféru

Zákon to formuluje takto: “Jedná se o události, kdy je zájem na dodržení obecně uznávané doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité aktivity”.

Měly by to být události výjimečné a obyvatelé obce by měli mít dostatečně dlouhý čas připravit se na úpravu nočního klidu.

Akce by měly být ve vyhlášce stanoveny buď konkrétním datem, datovatelným

obdobím (např. Velikonoce) nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (oslavy svatého Jakuba).


Obec musí vyhlášku vydat na základě obecných kritérií a ne podle pořadatele akce, aby se nejednalo o nerovný přístup a nevznikaly by tak určité výhody jen pro vybrané organizátory.


Jak si o tuto obecně závaznou vyhlášku zažádat?

Vaše obec by měla mít na webu informaci o formuláři, případně kontaktní osobu.

Je možné, že bude mít obec také určitý deadline, do kterého chce tyto žádosti na daný rok získat. Určitě se informujte co nejvíce dopředu, ať později nemáte problémy.


Obecně je třeba do formuláře napsat:

-informace o oznamovateli/organizátorovi

-kontakt na organizátora

-název akce

-termín akce

-dobu konání

-místo konání eventu


Pokud nemáte ještě konkrétní název a datum akce, napište je alespoň popisem, např. “oslavy k založení města Turnov”, nebo “akce konaná mezi 1.6. a 6.6.” Přesné datum je třeba upřesnit většinou maximálně 5 dní před akcí, aby byli obyvatelé obce připraveni.


Je tato výjimka z nočního klidu zpoplatněná?

Ne, není. Juhuu!


Tak doufáme, že je vám tato problematika o něco jasnější a nebudete se bát si o výjimku zažádat! Samozřejmě záleží na každé obci, jak se k tomu postaví, proto je třeba se vždy dostatečně dopředu informovat na stránkách dané obce, ať vás nečekají nemilá překvapení.


Máte nějaká další témata, která by vás zajímala a pomohla k snadnější organizaci eventů? Sem s nimi, rádi se na ně podíváme a zpracujeme do čtivé formy. Na blogu máme další články o byrokracii, nebo třeba o marketingu pro vaše akce.Zdroj: § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb.댓글


© BOOM Events 2023
Obchodní podmínky

Sledujte nás

Novinky jsou na cestě 🙌

Odebírejte novinky ❤️
bottom of page