top of page
  • Obrázek autoraKarolína Vaňková

„Udržitelná jsou ta chytrá řešení,“ říká Jan Kašpar z Asociace společenské odpovědnosti

O “udržitelnosti” a “odpovědnosti” už dnes slýcháme poměrně často, pro mnohé z nás jde ale stále o slova opředená jistým tajemstvím a nejasnými představami. Na otázky o tom, co je společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj, nebo jakým způsobem se můžeme do snahy zapojit, nám odpovídal Jan Kašpar z Asociace společenské odpovědnosti.


Co to znamená “společenská odpovědnost” a “udržitelný rozvoj”?

Mám rád definici udržitelného rozvoje, kdy říkáme, že jde o zajištění potřeb současné

společnosti, aniž by se ohrozily potřeby generace budoucí. Zkrátka, být k sobě, okolí,

společnosti i planetě ohleduplný a nejen brát, ale i dávat.


Co je to Asociace společenské odpovědnosti a čím se zabývá?

Jsme největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje

Aktivity Asociace společenské odpovědnosti

(SDGs) od OSN v Česku. Učíme společnost přirozeně posilovat odpovědnost za místo a planetu, na které žijeme. Otevíráme ve společnosti nová témata, prostor pro sdílení zkušeností a spolupráci napříč sektory. Vedeme také aktivní dialog se státem, na jehož úspěšném konci má udržitelnost patřit mezi základní priority naší společnosti.


Jakým způsobem můžeme být společensky odpovědní a proč je to důležité?

Odpovědnost začíná u každého z nás. Kolik spotřebováváme zdrojů, kolik a jak je

společnosti a planetě vracíme. Co děláme pro své okolí. V každém okamžiku se

každý z nás může zamyslet, jak se chová a co by pro své okolí mohl dělat jinak.Jaké jsou výhody udržitelnosti nebo udržitelného uvažování?

Udržitelnost je třeba chápat jako investici. Vklad, který je pro naši budoucnost.

Mnohdy slyším, že udržitelná řešení jsou dražší. Ale není to pravda, pokud se na ně

díváme z nadhledu a dlouhodobé perspektivy.


Platí tedy, že udržitelnost si mohou dovolit jen bohatší lidé, společnosti nebo instituce?

Dnes už to platí méně a méně. Udržitelná jsou ta chytrá řešení a opatření. Mnohé z

nich jsou zadarmo, některé si žádají větší investici, ale vydrží mnohem déle.


S jakými úskalími se můžeme na cestě k udržitelnosti setkat?

Je to právě výše aktuální potřebné investice a také inovace a technologie. Dám příklad. Naším nejikoničtějším produktem e-shopu Nákup na Dobro je kelímek z kávové sedliny.

Krásná ukázka cirkularity. Dlouho jsme pro něj ale hledali výrobce, jelikož zpracování

odpadu v produkt zatím mnoho výrobců neumí.


V jakých ohledech by mohla být odpovědnější nebo udržitelnější oblast kultury?

Co se týká kulturních akcí, hodně se skloňuje produkce odpadu, obalové materiály,

ale také spotřeba energie, nebo další využití produkčních materiálů.


S čím začít, pokud chceme dělat kulturu v ČR udržitelnější?

Napadá mě odpovědět si na otázku: “Co by po akci mělo zůstat?” Kvalitní zážitek

nebo tisíce plastových kelímků, nesnězené občerstvení, spousta reklamních bannerů

apod. Následně hledat vhodná řešení a alternativy, jak daného cíle dosáhnout.


Jak by mohla oblast kultury pomoci jiným odvětvím?

Jasnou inspirací, o to se snažíme i my. Kupříkladu na podzim jsme v Národním

muzeu pořádali mezinárodní Global Goals Summit s veganským cateringem

připraveným ze zachráněného jídla, se zmíněnými kelímky z kávové sedliny pro

každého účastníka jako dárek domů a na místě jako vlastním kelímkem na kávu. Od

přípravy akce až po její skončení jsme pečlivě hlídali svou uhlíkovou stopu, aby byla

co nejnižší.


Kde se lze v této oblasti vzdělávat?

Dnes již existuje mnoho populárních i odborných platforem, kde hledat informace a

inspiraci. Rád čtenářům doporučím naši Asociaci a web

www.spolecenskaodpovednost.cz a firmám a organizacím naše akce, které během

roku pořádáme.Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR; zkratka Corporate Social Responsibility - společenská odpovědnost firem, pozn. red.) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Od roku 2017 udílí prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku, které se stalo vzorem pro další země.

Vizí Asociace společenské odpovědnosti je, aby se společenská odpovědnost, udržitelnost a principy ESG* staly přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Asociace společenské odpovědnosti dnes inspiruje celý svět.


*zkratka ESG: Environment, Social a Governance; jde o formu investování, u které se vedle finančního zisku klade důraz na udržitelnost a sociální dopad dané investice, pozn. red.O tom, jak organizovat kulturní a další události více udržitelně, se můžete dočíst například v našem blogovém seriálu Udržitelné události, nebo si poslechněte epizodu našeho podcastu Jak správně přemýšlet nad udržitelností eventů.

Máme články na blogu i o dalších tématech, např. o propagaci vašich událostí, nových BOOM funkcí a trendech v event managementu.

Comments


© BOOM Events 2023
Obchodní podmínky

Sledujte nás

Novinky jsou na cestě 🙌

Odebírejte novinky ❤️
bottom of page