top of page
  • Obrázek autoraKarolína Vaňková

Udržitelné události 03: Stavby a scénografie

Stavby a scénografie mohou být zásadnější a také náročnější položkou organizace našich událostí. Je to oblast, na které se výhody udržitelného přístupu mohou projevit více viditelně. Pojďme se podívat na způsoby, jakými můžeme ke stavbě a tvorbě scénografií a dekorací přistupovat více udržitelně a mnohdy navíc levněji.


Nejpřímější cesta k udržitelnosti, a tedy k šetření vlastní peněženky, je cesta takzvané

pódium v divadle

“cirkulární ekonomiky.” Po skončení akce nakoupené materiály nebo provedené stavby nevyhodíme, ale rozebereme, opravíme a využijeme znovu. Pokud pro ně sami nemáme využití, pak je nabídneme k použití někomu jinému. V ideálním případě i my sami v první řadě stavíme z recyklovaných materiálů nebo materiálů z druhé ruky. Jinými slovy materiály, které mohou ještě dobře sloužit nedegradujeme na odpad, ale nacházíme pro ně nové uplatnění a stejně tak raději využíváme už existující a používané komodity před nákupem nově vyrobených.

Ke shánění a posléze nabízení těchto použitých, ale stále funkčních materiálů, existují platformy už i na území ČR. Jednou z nich je například sklad uměleckého materiálu art re use, který materiály pro tvorbu scénografií zdarma daruje zejména neziskovým a kulturním projektům a událostem. Další platformou, která se zabývá vracením odpadových materiálů zpátky do oběhu, je například Cyrkl, největší digitální odpadové tržiště v Evropě. Zde se dají sehnat nebo nabídnout použité materiály nejrůznějšího druhu, které je možné dále využít a recyklovat.

Materiály lze získávat i po vlastní ose. Můžeme vyjednat materiály z druhé ruky, vybarterovat je, nebo kontaktovat místní sběrný dvůr.

Pokud materiály nebo části scénografií či staveb nepotřebujeme vyloženě vlastnit, je možné si je půjčit nebo pronajmout. Existuje řada firem, které se na pronájem prvků staveb a techniky pro kulturní a jiné akce specializují. Vedle toho se lze na propůjčení domluvit například s místní obcí. Některé obce a města mohou mít ve svém majetku i různé druhy zastřešení, pódií i audiovizuální techniky pro své vlastní události. Komunikací s nimi můžeme posílit vztahy s místní komunitou a zároveň oproti půjčovnám ušetřit.

Pokud si materiály a věci půjčujeme, ručíme jejich majiteli, že je vrátíme zpět neponičené a v dobrém stavu. I to může mimoděčně přispívat udržitelnosti, protože i ve vlastním zájmu se staráme, aby se zapůjčené věci neničily, případně přispíváme na jejich opravu. Tímto a podobnými způsoby nemusíme tolik nakupovat a zároveň vytváříme méně nového odpadu.

Hledejte k udržitelnosti vlastní cestu, vymýšlejte své vlastní alternativy a buďte kreativní. Nenechte se odradit tím, že se něco nedělá, raději přemýšlejte, jakým způsobem by to udělat šlo. I malé změny mohou ve výsledku udělat velký rozdíl. V dalším článku se podíváme na udržitelný přístup k public relations, propagaci a reklamním předmětům. Máme i další články o udržitelnosti eventů, nebo třeba o tom, jak navýšit prodej vašich vstupenek.

Comments


© BOOM Events 2023
Obchodní podmínky

Sledujte nás

Novinky jsou na cestě 🙌

Odebírejte novinky ❤️
bottom of page