top of page
  • Obrázek autoraLucie Tongelová

Zajistěte potřebná povolení pro svou akci

Byrokracie pro váš event, vysvětlená přehledně

Chtěli byste uspořádat piknik ve vaší ulici, jógové odpoledne v parku nebo třeba divadelní představení na náměstí, ale bojíte se byrokracie a administrativy spojených s organizací akce? Tento článek vám poskytne základní orientaci v právních předpisech spojených s organizací akcí ve veřejném prostoru a přiblíží tak vaši vysněnou akci realitě. Pojďme na to!


Jak to je s pořádáním akcí ve veřejném prostoru

Základní pojem, který se týká akcí pořádaných ve veřejném prostoru, je zábor. Zábor, jak vás určitě napadne, je zabrání veřejného prostranství, tedy ulice, chodníku, náměstí nebo parku. Za obecné užívání veřejného prostranství se neplatí, jinými slovy, když se procházíte v parku nebo jedete na kole po silnici, žádné zvláštní poplatky za to neplatíte. Veřejný prostor může tedy obecně užívat v podstatě každý a bezplatně.

Poplatky se platí až v případě záboru se zvláštním užíváním veřejného prostoru, které ostatní uživatele určitým způsobem omezuje. Mezi zvláštní užívání veřejného prostoru patří právě i kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Tedy v podstatě jakákoliv organizovaná aktivita ve veřejném prostranství.

Podmínky pro pořádání akcí jsou v každé obci jiné

Pro zvláštní užívání veřejného prostranství je potřeba získat povolení od obce, ve které chcete akci pořádat. Mezi jednotlivými obcemi, v případě Prahy dokonce mezi jednotlivými městskými částmi, přitom existují rozdíly v podmínkách záborů, výši poplatků i podání žádosti o zábor. Každá obec si totiž tyto věci upravuje ve svých obecních vyhláškách.

Vždy je tedy nutné řídit se předpisy konkrétní obce či městské části. Koukněte se proto na oficiální stránky obce, ve které chcete akci pořádat, a tam byste měli najít podrobné informace. Doporučujeme hledat pod hesly „pořádání veřejné akce“, „akce na veřejném prostranství“, či „žádost o povolení sportovní nebo kulturní akce“.

Jak zažádat o povolení akce

Jak již bylo řečeno, o povolení k záboru je nutné požádat obecní nebo městský úřad obce, ve které chcete akci pořádat. V případě Prahy je navíc rozdíl, jestli žádáte o zábor veřejné komunikace, tedy chodníku či silnice, nebo o zábor náměstí či parků. V prvním případě podáváte žádost k Odboru dopravy, ve druhém k Odboru životního prostředí (přesný název institucí se v jednotlivých městských částech Prahy liší).


Vaše žádost obecnímu nebo městskému úřadu musí zpravidla obsahovat:

· Identifikaci žadatele – jméno a příjmení, IČO, DIČ, místo podnikání, čísla účtů užívaná v souvislosti s podnikáním

· Termín a účel akce

· Předpokládaný počet účastníků

· Situační plánek záboru – náčrt, ve kterém bude znázorněn rozsah záboru veřejného prostranství; umístění stolků, židlí apod.; a také celková velikost záboru v m2

Dejte si pozor, abyste žádost podali s dostatečným časovým předstihem před plánovanou akcí. Žádosti totiž prochází složitým administrativním procesem a jejich schválení může trvat od 10 až do 30 dnů od podání.


Kdy (ne)musíte za pořádání akce na veřejném prostranství platit

Podle zákona o místních poplatcích činí výše poplatku za užívání veřejného prostranství až 10 Kč za každý i započatý m² za den. V případě komerčního využití veřejného prostoru může ale tuto částku obec v obecní vyhlášce zvýšit až desetinásobně.

Na druhou stranu některá veřejná prostranství nemusí být pro pořádání organizovaných akcí zpoplatněná vůbec. Jednoduše řečeno všechna veřejná prostranství, která slouží ke zvláštnímu užívání (tedy i pořádání organizovaných akcí) a za jejichž zábor musíte platit poplatky, by měla být vypsána v obecní vyhlášce. V takové vyhlášce najdete přesný výčet míst a parcel, která jsou zpoplatněná. V ostatních případech by se mělo pořádání vaší akce obejít bez poplatků za zábor veřejného prostoru.

Poplatky se neplatí také za pořádání akcí na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.


Na co dalšího si dát pozor při pořádání akcí ve veřejném prostoru

V případě, že vaše akce omezí provoz na veřejné komunikaci, je potřeba obecní úřad požádat také o schválení objížďky nebo uzavírky. Situační plánek záboru, který obecnímu úřadu předložíte, by již měl obsahovat navrhované změny v dopravě, tedy kudy by například mohla vést objížďka. V případě, že by prováděním činnosti na pozemní komunikaci byla ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je třeba k žádosti doložit vyjádření policie.

Pokud pořádáte například koncert na náměstí nebo jinou akci, u které předpokládáte, že se protáhne až do pozdních večerních hodin, je třeba obec požádat také o výjimku z vyhlášky o nočním klidu.

V případě pořádání akcí ve velkých pražských parcích jako Stromovka nebo Letenské sady také potřebujete vědět, že o povolení se v těchto případech výjimečně nežádá daná městská čtvrť, ale přímo Magistrát hlavního města Prahy.

Doufáme, že jste díky tomuto článku získali základní přehled a také sebevědomí potřebné k uspořádání akce ve veřejném prostoru. Další záležitostí, kterou budete možná řešit, je prodej a kontrola vstupenek při vstupu na vaši akci, nebo propagace vaší události na sociálních sítích. Klidně se mrkněte k nám na web BOOM Events, který vám nabízí jednoduché řešení, jak na to. Tak se toho nebojte a klidně se na nás obraťte!

Commenti


© BOOM Events 2023
Obchodní podmínky

Sledujte nás

Novinky jsou na cestě 🙌

Odebírejte novinky ❤️
bottom of page